Kosten

Clubcontributie senioren € 55 per seizoen. Inclusief bondslidmaatschap OSBO/KNSB € 100 per seizoen.

Jeugd € 25 per seizoen.

Les van ervaren clubschakers, deelnemen vriendschappelijke competitie € 5 per maand

Open avond 20 september 2019: gratis

Schaakcafé laatste vrijdag van de maand: gratis